RAI Grupa  je prisutna na hrvatskom tržištu već 10 godina. Do sada je izgradila velik broj stanova u Hrvatskoj, nije zakasnila niti jedan dan sa useljenjem te je sve svoje objekte u skladu s ugovornom obavezom upisala u zemljišne knjige.

vidi više