Karlovac

Najveći akvarij u Hrvatskoj sa više od 120 ribljih vrsta i više od 4500 jedinki gradi se u samom središtu Karlovca, a svoja vrata otvorit će u listopadu ove godine. Akvarij će se prostirati na 8300 kvadrata, od kojih na sam objekat otpada oko 2700 kvadrata. Sam objekat se sastoji od tri dvoetažne građevine s prizemljem i podzemnom etažom, međusobno povezane podzemnom etažom. Tako svaka od tri zgrade akvarija ima jednu fasadu koja je orijentirana prema internom trgu dok su ostali krovovi bit nasuti zemljom i oblikovat će se kao dio parka, igrališta, šetnice…